ZARZĄD

Prezes: Zbigniew Grad

Zastępca: Zofia Koszela

Skarbnik: Elżbieta Żwirko

Sekretarz: Czesława Merda