Organizacja zrzesza osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu. W działalności zmierzamy do szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, obejmującej w miarę możliwości wszystkie dziedziny życia. Stosujemy zasadę „pomagamy sami sobie”. W praktyce oznacza to, że osoby w pełnym już stopniu zrehabilitowane, wykorzystują swoje doświadczenia, aby pomóc tym, którzy często stracili nadzieję i wiarę w to, że mogą żyć jak inni. Staramy się, aby człowiek niepełnosprawny, z osoby o nastawieniu biernym, przeobraził się w osobę aktywną, wierzącą w możliwości wpływu na własne życie. Dlatego oprócz rehabilitacji typowo usprawniającej, którą powinny zapewnić szpitale i sanatoria, prowadzimy intensywną rehabilitację społeczną. Uaktywniamy naszych członków poprzez umożliwienie uczestnictwa w sporcie, turystyce, kulturze itp. Docieramy do osób, które mieszkają w niewielkich miejscowościach i mają utrudniony dostęp do instytucji zobowiązanych do pomocy niepełnosprawnym. Staramy się, aby nasze działania nie miały charakteru pojedynczych akcji jak to ma miejsce w wielu organizacjach charytatywnych. Stąd też stałe zajęcia na basenie, siłowni i sali gimnastycznej. Dla osób nie mających możliwości dojazdu na zajęcia do Zielonej Góry organizujemy obozy, na których następuje oswojenie się z otwartymi wodami i korzystanie ze sprzętu wodnego. Staramy się także stworzyć możliwości startu w zawodach krajowych i zagranicznych poprzez nawiązanie kontaktów z podobnymi jak nasza grupami. W 1996 r. zapoczątkowano nową formę aktywności, którą był taniec towarzyski na wózkach. Podczas mistrzostw Polski w 1998 r. pary Stowarzyszenia uzyskały tytuł Mistrza Polski w Tańcu na Wózkach oraz IV miejsce w Pucharze Świata w Tańcu na Wózkach w Holandii. Przygoda z tańcem towarzyskim zakończyła się w 2000 r. W 2001 r. rozpoczęto nową formę tańca – taniec pokazowy oparty na muzyce i tańcach dawnych oraz taniec integracyjny będący formą teatru.