WYDARZENIA

Wągrowiec sierpień 2019

Obóz rehabilitacyjno sportowy w Wągrowcu 08/09 2019 W dniach od 28 sierpnia do 05 września 2019 roku byliśmy organizatorami obozu rehabilitacyjno sportowego dla osób niepełnosprawnych. Obóz odbył się w ośrodku rehabilitacyjno wypoczynkowym „WIELSPIN” w Wągrowcu. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z korzyściami jakie niesie dla naszego zdrowia każda forma aktywności fizycznej. Możliwe to było dzięki wykorzystaniu bogatego zaplecza rehabilitacyjno-sportowego ośrodka. Każdy - niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności - mógł wziąć udział w zajęciach na basenie, kręgielni, zagrać w tenisa stołowego, w boccie lub bilarda, poprawić technikę jazdy na wózkach, korzystać ze sprzętu wodnego czy też spróbować jazdy konnej lub pokonać liczącą ok 10 km ścieżkę spacerową wokół jeziora. W naszych zajęciach chętnie nam pomagały a czasami i uczestniczyły przebywające w ośrodku dzieci. Tym razem trafiliśmy na prawdziwie letnią upalną pogodę. Słońca mieliśmy aż nadto. Ogólnie ujmując w trakcie trwania obozu zajęcia odbywały się w trzech zasadniczych nurtach. Były to: 1. Zajęcia ogólnorozwojowe na basenie, sali gimnastycznej i w terenie. 2. Treningi gry w bocce. 3. Warsztaty tańca integracyjnego. Najbardziej aktywna była grupa grająca w bocce, która rozegrała między sobą kilka turniejów oraz zespół tańca na wózkach. Nie zabrakło również rozrywek tj. wspólnych śpiewów, ogniska, występy chóru i zabawy tanecznej. Zdjęcia z opisanego wydarzenia autorstwa Kazimierza Dopierały, Czesławy Merdy i Zbigniewa Grada w naszej galerii.

 Obóz sportowo rehabilitacyjny odbył się dzięki wsparciu finansowemu województwa lubuskiego, miasta Zielona Góra oraz gminy Świebodzin.

Walne zgromadzenie 2019

Dnia 30 czerwca w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu. Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w latach 2016-2018
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującej Radzie i Zarządowi.
4. Wybór władz stowarzyszenia na następną kadencję
5. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia.
6. Wolne wnioski.

Sprawozdanie z działalności zarządu LSINR za lata 2016-2018 odczytał prezes Zbigniew Grad, który wraz z wiceprezesem Zofią Koszelą udzielili dodatkowych odpowiedzi na pytania stawiane przez zebranych.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała jej przewodnicząca Anna Świderska.
Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące spraw poruszonych przez Komisję zostały udzielone przez Zbigniewa Grada, Zofię Koszelę i Skarbnika Elżbietę Żwirko.
Ustalono, że zalecenia Komisji będą wykonywane przez wybraną Radę i Zarząd następnej kadencji. Zarząd przedstawił zebranym obecną prawną sytuację Stowarzyszenia oraz trudności, które napotkał podczas ubiegania się o dotacje państwowe i samorządowe.
Odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia i Zarządowi. Absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.
Zebrani w jawnym głosowaniu wyłonili komisję skrutacyjną w skład której weszli: Anna Świderska i Alicja Gudzowska. Zgłoszono następujących kandydatów do Rady stowarzyszenia: Zbigniew Grad, Zofia Koszela, Elżbieta Żwirko, Jerzy Soboń, Czesława Merda i Wanda Kawecka.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszeni zostali następujący kandydaci: Regina Olszewska, Janina Galas i Marian Gudzowski. Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez Komisję Skrutacyjną w wyniku tajnego głosowania w skład Rady Stowarzyszenia na lata 2019-2022 weszli: Zbigniew Grad, Zofia Koszela, Elżbieta Żwirko, Czesława Merda, Jerzy Soboń i Wanda Kawecka.
Do Komisji rewizyjnej wybrane zostały następujące osoby: Janina Galas, Regina Olszewska i Marian Gudzowski.
Zgodnie ze statutem Rada wyłoniła spośród siebie Zarząd w skład którego weszli:
Zbigniew Grad - prezes,
Zofia Koszela - zastępca prezesa,
Elżbieta Żwirko - skarbnik oraz
Czesława Merda - sekretarz.
Na koniec zebrania Zbigniew Grad przedstawił program działania stowarzyszenia w 2019 roku w oparciu o przyznane dotacje.
Zdjęcia z zebrania w galerii.

Gościm 2019

W dniach od 1 do 5 maja bieżącego roku, podczas długiego majowego weekendu, spotkaliśmy się na naszym tradycyjnym zlocie rekreacyjno-sportowym. Tym razem zjechaliśmy się w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym REHABILITACJA w Gościmiu. Podobnie jak w ubiegłym roku celem naszego zlotu było przeprowadzenie warsztatów zdrowego stylu życia. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z korzyściami jakie niesie dla naszego zdrowia każda forma aktywności fizycznej. Możliwe to było dzięki wykorzystaniu bogatego zaplecza rehabilitacyjno-sportowego ośrodka. Każdy - niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności - mógł wziąć udział w zajęciach na basenie, sali gimnastycznej. Pogoda tym razem była dość kapryśna ale mimo to większość czasu spędzaliśmy na wolnym powietrzu. Udało się nawet wypłynąć na jezioro rowerem wodnym i kajakiem. W sobotę 4 maja rozegraliśmy nasz wewnętrzny turniej w boccie. Zajęte miejsca nie były takie ważne dlatego wszyscy zostali zwycięzcami. Były również pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania. Nie zabrakło rozrywek tj. ogniska, wspólnych śpiewów i zabawy tanecznej. Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu miasta Zielona Góra oraz gminy Świebodzin.

Zdjęcia z warsztatów w naszej galerii.

Wleń 2019

W dniu 28 kwietnia br. w miejscowości Wleń odbył się XXVII już Memoriał uliczny im. Michała Fludra. W memoriale uczestniczyli również zawodnicy niepełnosprawni w tym z Lubuskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu. Jak co roku byliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez gospodarzy. Kobiety miały do pokonania dystans 2 km, natomiast panowie 4km. I tak wśród pań - podobnie jak w ubiegłym roku - zwyciężyła Elżbieta Żwirko z Zielonej Góry prze Zofią Koszelą i Czesławą Merdą (obie ze Świebodzina). Wśród mężczyzn w kategorii wózków zwykłych tym razem pierwszy był Jerzy Soboń ze Świebodzina przed Zbigniewem Gradem z Zielonej Góry i Zenonen Sokołem z Wrocławia. Warto zaznaczyć, że zawodnicy stowarzyszenia uczestniczą w tym memoriale począwszy od 1992 roku. Oprócz strony sportowej naszego udziału w zawodach był również element turystyczny, gdyż niektórzy z nas wybrali się na zwiedzanie okolicy. Tym razem postanowiliśmy pojechać do leżących 30 km od Wlenia Kowar. Tam zwiedziliśmy niedawno otwarte Muzeum Sentymentu gdzie mogliśmy sobie przypomnieć lata 60 i 70 a następnie udaliśmy się do Parku Miniatur gdzie w skali mikro znajdowały się najciekawsze obiekty Dolnego Śląska

Fotki z tego wydarzenia można zobaczyć w naszej galerii.

Drugi obóz rehabilitacyjno-sportowy 2018

W dniach od 10 do 21 grudnia byliśmy organizatorami drugiego już w tym roku obozu rehabilitacyjno sportowego dla osób niepełnosprawnych. Obóz odbył się w ośrodku rehabilitacyjno wypoczynkowym „WIELSPIN” w Wągrowcu. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z korzyściami jakie niesie dla naszego zdrowia każda forma aktywności fizycznej. Możliwe to było dzięki wykorzystaniu bogatego zaplecza rehabilitacyjno-sportowego ośrodka. Każdy - niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności - mógł wziąć udział w zajęciach na basenie, kręgielni, zagrać w tenisa stołowego, w boccie lub bilarda, poprawić technikę jazdy na wózkach.

Istotną nowością na naszym zgrupowaniu był kurs komputerowy dla osób najbardziej poszkodowanych, mających trudności w komunikowani się. Zajęcia komputerowe prowadzone były przez instruktora, który ma bardzo duże doświadczenie w tego rodzaju pracy, naszego kolegę, Kazimierza Dopierałę z Poznania. Nabyte umiejętności pozwolą tym osobom na kontakt z otoczeniem oraz korzystanie z internetu.

Bardzo aktywna była grupa trenująca grę w bocce, która miała możliwość wypróbowania świeżo zakupionych przez nasze stowarzyszenie piłek .

Zdjęcia z opisanego wydarzenia w naszej galerii.

VI Rzepiński Dzień Osoby Niepełnosprawnej

W dniu 07.12.2018r.na zaproszenie Rzepińskiego Stowarzyszenia SŁONECZKO mieliśmy zaszczyt wystąpić z pokazem tańca na wózkach. Zaprezentowaliśmy 5 tańców w 3 odsłonach. W pierwszej odsłonie był walc na dwie pary na wózkach oraz taniec do tematu muzycznego z filmu "Doktor Żiwago" W drugiej pokazaliśmy dwa tańce cygańskie. W trzecim naszym wyjściu na parkiet zaprezentowaliśmy po raz pierwszy nasz nowy układ w rytmie flamenco. Pokaz był bardzo dobrze przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność, która każdy taniec nagradzała gromkimi brawami

Dziękujemy bardzo organizatorom Stowarzyszenia Słoneczko za niezwykle miłe przyjęcie.

Zdjęcia jak zwykle w naszej galerii.

Mikołajkowy Turniej Bocci 2018

W dniu 6 grudnia 2018 roku w hali zielonogórskiego MOSiRu odbył się Mikołajkowy Turniej Bocci organizowany przez Stowarzyszenie "Zieloni". W turnieju tym wystąpiła raczkująca w tej dyscyplinie ekipa naszego stowarzyszenia złożona z naszych najlepszych zawodników. Byli to: Beata Iglińska, Alicja Gudzowska, Marian Gudzowski i Józef Nowotnik. A ponieważ był to turniej Mikołajkowy, zajęte miejsca nie były dla nas ważne. Najważniejszy był sam udział oraz dobra zabawa. Zdjęcia w naszej galerii.

Obóz rehabilitacyjno-sportowy Wągrowiec lipiec 2018

W dniach od 15 do 28 lipca 2018 roku byliśmy organizatorami obozu rehabilitacyjno sportowego dla osób niepełnosprawnych. Obóz odbył się w ośrodku rehabilitacyjno wypoczynkowym „WIELSPIN” w Wągrowcu. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z korzyściami jakie niesie dla naszego zdrowia każda forma aktywności fizycznej. Możliwe to było dzięki wykorzystaniu bogatego zaplecza rehabilitacyjno-sportowego ośrodka. Każdy - niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności - mógł wziąć udział w zajęciach na basenie, kręgielni, zagrać w tenisa stołowego, w boccie lub bilarda, poprawić technikę jazdy na wózkach, korzystać ze sprzętu wodnego czy też spróbować jazdy konnej lub pokonać liczącą ok 10 km ścieżkę spacerową wokół jeziora. W naszych zajęciach chętnie nam pomagały a czasami i uczestniczyły przebywające w ośrodku dzieci Najbardziej aktywna była grupa grająca w bocce oraz zespół tańca na wózkach. Nie zabrakło również rozrywek tj. wspólnych śpiewów, ogniska i zabawy tanecznej.

Zdjęcia z opisanego wydarzenia autorstwa Agnieszki Żwirko i Zbigniewa Grada w naszej galerii.

Warsztaty w Wągrowcu maj 2018

W dniach od 2 do 6 maja bieżącego roku, podczas długiego majowego weekendu, spotkaliśmy się na naszym tradycyjnym zlocie rekreacyjno-sportowym. Zjechaliśmy się w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu. Podobnie jak w ubiegłym roku celem naszego zlotu było przeprowadzenie warsztatów zdrowego stylu życia. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z korzyściami jakie niesie dla naszego zdrowia każda forma aktywności fizycznej. Możliwe to było dzięki wykorzystaniu bogatego zaplecza rehabilitacyjno-sportowego ośrodka.

Każdy - niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności - mógł wziąć udział w zajęciach na basenie, kręgielni, zagrać w tenisa stołowego, w boccie lub bilarda czy też spróbować pokonać liczącą ok 10 km ścieżkę spacerową wokół jeziora.

Pogoda dopisała i większość spędziliśmy na wolnym powietrzu.

Bardzo ciekawym doświadczeniem dla uczestników warsztatów było spotkanie z alpakami. Są to bardzo miłe zwierzęta, podobne do lam a służące do terapii.

W sobotę 5 maja rozegraliśmy sparringowy mecz w boccie z przebywającą na zgrupowaniu sportowym w Wągrowcu ekipą „Startu” z Poznania. Wynik spotkania można uznać za remisowy ponieważ jedna z naszych drużyn swój mecz wygrała, druga natomiast nieznacznie przegrała

Były również pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania. Nie zabrakło rozrywek tj. wspólnych śpiewów i zabawy tanecznej. Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu miasta Zielona Góra oraz gminy Świebodzin. Zdjęcia z warsztatów w naszej galerii.

XVII Memoriał Uliczny Wleń 2018

W dniu 22 kwietnia br. w miejscowości Wleń odbył się XXVII Memoriał uliczny im. Michała Fludra. W memoriale uczestniczyli również zawodnicy niepełnosprawni w tym z Lubuskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu. Jak co roku byliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez gospodarzy. Kobiety miały do pokonania dystans 2 km, natomiast panowie 4km. I tak wśród pań zwyciężyła Elżbieta Żwirko z Zielonej Góry prze Zofią Koszelą i Czesławą Merdą (obie ze Świebodzina). Wśród mężczyzn w kategorii wózków zwykłych pierwszy był Zbigniew Grad przed Jerzym Soboniem ze Świebodzina i Zenonen Sokołem z Wrocławia. Warto zaznaczyć, że zawodnicy stowarzyszenia uczestniczą w tym memoriale począwszy od 1992 roku. Oprócz strony sportowej naszego udziału w zawodach był również element turystyczny, gdyż niektórzy z nas wybrali się na zwiedzanie okolicy. Fotki z tego wydarzenia można zobaczyć w naszej galerii.